• Саниране на административни сгради - производствени помещения
    Завод Витоша - преди да бъде саниран
саниране цениСаниране-Новини

ЗАЩО ДА САНИРАМЕ – ГРУПОВО?

ЗАЩО ДА САНИРАМЕ СГРАДИТЕ ГРУПОВО

При саниране на цялата сграда, ползите са многократно по-големи и  се
отнасят за всички етажни собственици. А какви са ползите от общото саниране?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА ЗАЩО Е ПО-ДОБРЕ ЦЯЛОСТНОТО САНИРАНЕ ПРЕД ЧАСТИЧНИТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ НА ОТДЕЛНИ АПАРТАМЕНТИ

  • – цената за изпълнение на ремонтните работи на кв.м. ще бъде много по-ниска с предвидените

отстъпки на фирмите-изпълнителки при едно цялостно изпълнение на сградата фирма Енерджи Хаус ЕООД прави отстъпки от над 25% при подобно цялостно саниране!!!

  • – финансовата тежест е по справедливо разпределена, като собствениците на външни апартаменти /тези с по-големите площи за топлоизолиране/ ще дължат за по-малък относителен дял – пропорционален на притежаваните от тях идеални части от общите части, а не на база площ на прилежащи външни стени,
  • ще могат да се ползват максималните предвидени отстъпки при кредитиране от банките попрограмата “Енергийна ефективност”, като при участие на над 50% от собствеността грантоватакомпонента ще бъде 30%, а не 20 % както е при индивидуалното финансиране,
  • – ще се подобрят енергийните характеристики на цялата сграда и това ще снижи още повече потреблението на енергия, респективно и на разходите за нея, т.е. ползите ще бъдат по-големи завсички, в сравниение с частично изолиране, което масово се практикува в момента,
  • – при определени условия сградата ще може да се сертифицира и да ползва данъчните привилегии заосвобождаване от данък сгради за определен период от време съобразно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и Закона за местните данъци и такси,
  • – ще  подобрим цялостната естетика на сградата и на жилищната среда фирма  Енерджи Хаус ЕООД е санирала топлоизолирала над 50 жилищни и административни обекта.
  • – ще се повиши цената на всеки един отделен имот сградата / при инвестиция за апартамент с моментна цена от 700 Евро за квадратен метър от 2800лв за топлоизолация/саниране – моментално повишаване на 800 Евро за квадратен метър / + 10 %

Вижте нашите цени за саниране и топлоизолация!

Ползите от общото-групово саниране са ясни и разбираеми за всички. За ОГРОМНО съжаление за една значителна група
от етажни собственици в пълна сила важи правилото, че те имат желанието да участват, но изпитват
силни финансови затруднения да го направят.Има и такива които дори и да имат възможност – “Нас не ни интересува” – огромен процелнт са тези “Добри” съседи – това споделяме от Енерджи Хаус ЕООД като наблюдение през годините.

Има и друг вид собственици – тези които живеят в централната градска част – те са построили комунизма отдавна и на тях не само , че трябва да им се направи БЕЗПЛАТНО цялата сграда ами и очакват и пари да им се додадат.

Енерджи Хаус ЕООД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *