• Саниране на административни сгради - производствени помещения
   Завод Витоша - преди да бъде саниран
 • Нормативна уредба при груповото саниране

  Етикети: ,,,,

  НОРМАТИВНА УРЕДБА ПРИ ГРУПОВО САНИРАНЕ НА СГРАДИ

  Правната възможност на собствениците на жилища в един панелен или тухлен блок да осъществят груповото му
  саниране в качеството си на етажни собственици произтича от разпоредбите главно на следните
  нормативни актове:
  – Закон за собствеността (раздел 4 – “Етажна собственост”);
  – Правилник за управление реда и надзора на етажната собственост (ПУРНЕС);
  – Закон за устройство на територията;
  – Закон за енергетиката;
  – Закон за енергийната ефективност;
  – Наредба№ РД-16-295 от 01.04.2008 год. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  – Някои текстове на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) в частта си за изпълнителното
  производство.

  ЗАКОН ПУРНЕС – пълен текст тук…

  Ако имате въпроси моля свържете се с нас – 02 958 82 34

  ВИНАГИ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОФЕРТИ ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДИ от фирма за саиране ЕНЕРДЖИ ХАУС ЕООД