• Саниране на административни сгради - производствени помещения
    Завод Витоша - преди да бъде саниран
Саниране-Новини

Нормативна уредба при груповото саниране

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПРИ ГРУПОВО САНИРАНЕ НА СГРАДИ

Правната възможност на собствениците на жилища в един панелен или тухлен блок да осъществят груповото му
саниране в качеството си на етажни собственици произтича от разпоредбите главно на следните
нормативни актове:
– Закон за собствеността (раздел 4 – “Етажна собственост”);
– Правилник за управление реда и надзора на етажната собственост (ПУРНЕС);
– Закон за устройство на територията;
– Закон за енергетиката;
– Закон за енергийната ефективност;
– Наредба№ РД-16-295 от 01.04.2008 год. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
– Някои текстове на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) в частта си за изпълнителното
производство.

ЗАКОН ПУРНЕС – пълен текст тук…

Ако имате въпроси моля свържете се с нас – 02 958 82 34

ВИНАГИ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОФЕРТИ ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДИ от фирма за саиране ЕНЕРДЖИ ХАУС ЕООД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *