• Саниране на административни сгради - производствени помещения
      Завод Витоша - преди да бъде саниран
  • Саниране на тухлени апартаменти

    Етикети:

    Частично реновиране на апартамент с топлоизолация