• Саниране на административни сгради - производствени помещения
      Завод Витоша - преди да бъде саниран
  • Цялостна фасадна система на сграда 2011

    Етикети:

    Изпълнение на топлоизолационна система на нова сграда