• Саниране на административни сгради - производствени помещения
    Завод Витоша - преди да бъде саниран

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *