• Саниране на административни сгради - производствени помещения
    Завод Витоша - преди да бъде саниран
Саниране-Новини

Нормативна уредба при груповото саниране

Posted on

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПРИ ГРУПОВО САНИРАНЕ НА СГРАДИ Правната възможност на собствениците на жилища в един панелен или тухлен блок да осъществят груповото му саниране в качеството си на етажни собственици произтича от разпоредбите главно на следните нормативни актове: – Закон за собствеността (раздел 4 – “Етажна собственост”); – Правилник за управление реда и надзора на […]