• Саниране на административни сгради - производствени помещения
    Завод Витоша - преди да бъде саниран
Саниране 2016

Нови правила при саниране на апартамент 2016

Posted on

Нови правила при санирането на апартаменти от м.Март 2016 година! Парламентът опря до индивидуалното саниране на апартаменти и жилища намесвайки се брутално в суверенния избор на собствениците да санират собствените си жилища! През месец Март 2016 година Парламента на Р, България прие скандална забрана за изпълнението на топлоизолация и саниране на индивидуални жилища! Това обаче […]